Op vrijdag 27 januari 2023 om 19.00 uur start Sofa&Zo een nieuw initiatief nl “RECRUITS@SOFA”!!!


R E C R U I T S @ S O F A?

Recruits is een initiatief dat in 2015 gestart is onder impuls van Mattias Demaerel en kent momenteel al een 40-tal groepen.

Sofa&Zo heeft, in samenwerking met Recruits, een nieuwe groep opgestart onder de naam Recruits@sofa. De visie en missie van Recruits worden gevolgd maar de aanpak zal lichtjes anders zijn. Zo zullen de samenkomsten tweewekelijks doorgaan i.p.v. wekelijks en zal er meer aandacht komen te liggen op gebed en aanbidding.


D O E L G R O E P: 16 tot 25 jarigen - zeg maar onze jong-volwassenen

Binnen Sofa&Zo zullen er 2 groepen opstarten; eentje voor de mannen en eentje voor de vrouwen. Ze komen om de 2 weken samen op vrijdagavond vanaf 19 uur.

De nadruk zal liggen op een ontmoeting met Vader, Zoon en Heilige Geest.


M I S S I E: JEZUS VOLGEN EN DISCIPELEN MAKEN.

Onze missie is samen te vatten in één slagzin: Jezus volgen en discipelen maken. Dit is immers de simpele uitnodiging die Jezus aan enkele vissers gaf om Hem te volgen: “Kom, volg Mij, en Ik zal jullie vissers van mensen maken” (Lukas 5:10)


V I S I E: DISCIPELEN DIE DISCIPELEN MAKEN

Onze visie is om jongeren te trainen in de volledige reikwijdte van discipelschap en hen toe te rusten om hetzelfde te doen met de volgende generatie.


S T R A T E G I E: ENGAGE – ESTABLISH – EQUIP – EMPOWER

Onze strategie is simpel. Een Recruitsgroep bestaat uit een aantal jongeren die op één jaar tijd een ‘bootcamp’ van discipelschap doorlopen. Aan het einde van dat jaar stichten ze zelf een nieuwe groep en doorlopen ze diezelfde training met de nieuwe groep. In theorie kan dit eindeloos doorgaan


P R A K T I S C H:MEER INFO: www.recruits.be of inge@sofaenzo.be