W A T ?

Samen bidden, aanbidden en ontmoeten.


W A A R O M ?

Wij geloven dat wanneer we God ontmoeten in gebed, wij Zijn hart en passie ontvangen voor Zijn plannen, Zijn mensen, België, de wereld. Dit dringt ons om uit te stappen in het brengen van Zijn boodschap.

Wij geloven dat gebed en aanbidding de weg vrij maakt voor Gods redding, hulp en genezing (Ps. 50:23). Daarom streven we ernaar, om in eenheid met gelovigen en kerken rondom ons, God te zoeken en het vuur op het altaar 24 op 7 brandende te houden (Lev. 6:12-13).

Lees HIER onze visie en missie.


O N Z E  O P D R A C H T !

Het is SOFA&ZO haar grote verlangen, passie en doel, om over kerkmuren en leeftijden heen een plaats van ontmoeting met God en met elkaar te zijn. Een plaats van eenheid, kracht en liefde. Een plaats waar God heerst.


W A N N E E R ?  

Begin: zondag 4 augustus 2024

Einde: zondag 11 augustus 2024


A F S L U I T E N D E   D I E N S T!

Zondag 11 augustus om 10uur: gemeenschappelijke kerkdienst met viering van het avondmaal. We willen onze 24/7-gebedsweek 2024 afsluiten met de viering van het avondmaal en we hopen daarop zoveel mogelijk verschillende kerken te mogen begroeten. Sommige kerken lieten ons al weten dat zij die zondag geen eigen viering zullen houden maar hun leden zullen oproepen om naar deze gezamenlijke dienst te gaan.
Voor de kinderen tussen de 3 en 12 jaar is er een “kinderdienst” voorzien.


W A A R ?

NIEUWE LOCATIE!!! Hoksentstraat 55, 3941 Hechtel-EKSEL

Kijk op Google maps


P R O G R A M M A

Er wordt nog hard gewerkt aan het programma. Meer informatie volgt.


P R A K T I S C H

Overnachting:  Camping De Ballasthoeve. (www.ballasthoeve.be) is gelegen op ongeveer 3 kilometer van het nieuwe terrein. Een leuk fietstochtje van een 10 minuten over de fietssnelweg op de oude spoorwegbedding.


Drank en eten:  In onze cafetaria wordt er koffie, thee en frisdrank aangeboden evenals belegde broodjes en dit aan zeer democratische prijzen. ’s Avonds steken we de friteuses aan en zijn er frieten, hamburgers e.d. te koop.


Financiën:  Bezoek en deelname aan deze gebedsweek is gratis.

Wel zal er iedere dag tijdens de aanbiddingsavond “Heaven Come” een collecte gehouden worden. Op die manier hopen we, samen met giften en sponsorgelden, de ruim 22.000 euro die deze gebedsweek zal kosten (ruwe raming) bij elkaar te halen.


Je kan ons ook steunen op BE35 0012 1873 1137 met vermelding “gift 24/7-gebedsweek”

24/7 - gebedsweek Ik wil helpen G E B E D S W E E K  ‘24 Programma Financien