I P R A Y - S C H O O L    2022

SOFA&ZO iPray SCHOOL

Gedurende 9 zaterdagen zal je ondergedompeld worden in onderwijs rondom gebed, aanbidding en ontmoeting met God.


De tabernakel, ook wel de tent der samenkomst genoemd, is volgens het 1e testament een verplaatsbare tent die dienstdeed als plaats van gebed en aanbidding en symbool stond voor Gods verblijf in hun midden.

In het 2e testament lezen we dat Christus gezonden wordt, dat Hij in ons wilt leven, dat Hij ons vraagt om in Hem te zijn en dat Hij ons Zijn Geest zendt.

Wat zeker duidelijk is, is dat Hij ernaar verlangt om bij ons te zijn. Wij mensen zijn geschapen met een verlangen naar intimiteit maar ook de Almachtige verlangt naar intimiteit met ons.

Regelmatig merken we dat we belemmerd lijken in deze intieme relatie. Ons beeld van God en het beeld dat we van Zijn plannen hebben maken ons hier terughoudend in.

Gedurende 9 ontmoetingen duiken we onder in de wereld van het volk Israël en de tabernakel van Mozes. Wat wilde God al in de eerste 5 boeken van de Bijbel duidelijk maken en wat betekent dat voor ons vandaag.


We hopen dat je tijdens dit jaar mag groeien in verwondering naar God en Zijn eeuwige plan. Dat je Zijn stem steeds beter mag herkennen en een levensstijl ontwikkelt waarin intimiteit met Hem een steeds grotere plek krijgt.


Als deelnemer van de school hebben we graag dat je deel uitmaakt van de volledige cursus. Dat je aanwezig bent op de 9 zaterdagen en actief bezig bent met de verwerkingsopdrachten die tijdens het jaar doorgegeven worden. Wij zullen voorzien in een studentenpagina op onze website.Hier kan je lesmateriaal, extra info en thuisopdrachten terugvinden.


LOCATIE

vzw Sofa&zo, ‘t huis van gebed

Hoofdstraat 41

3941  Eksel


DAGINDELING

09.00 inloop

09.20 lesblok 1

10.10 korte pauze

10.20 lesblok 2

11.10 pauze met koffie en thee

11.30 lesblok 3

12.20 lunchpauze

13.20 lesblok 4

14.10 pauze met koffie en thee

14.20 lesblok 5

16.00 einde


KOSTEN

180€ voor een volledig cursusjaar. Inschrijving geldig na overschrijving. Echtparen die samen de school volgen krijgen een korting van 15% en betalen dus 306 euro.


DATA

Zaterdag 22 januari

Zaterdag 26 februari

Zaterdag 26 maart

Zaterdag 23 april

Zaterdag 28 mei

Zaterdag 25 juni

Zaterdag 24 september

Zaterdag 22 oktober

Zaterdag 26 november


S T U D E N T E N P A G I N A - 2de jaar S T U D E N T E N P A G I N A - 1ste jaar