Bidden - van Paaszondag tot Pinksteren - de Omertelling

Paaszondag waarop de opstanding van Christus Jezus wordt gevierd, valt samen met de Bijbelse ‘Dag van de Eerstelingen’. Het was de dag waarop de eerstelinggarve van de gersteoogst door de priesters als beweegoffer naar de tempel werd gebracht.Een beeld van Jezus Die als Eersteling voor eeuwig opstond uit de dood. Vanaf die dag begint de Bijbelse omertelling die na 50 dagen uitmondt in het Wekenfeest, Shavuot, Pinksteren. Door de omertijd wordt Pesach (Pasen) onlosmakelijk verbonden met Pinksteren.

Bidden vanuit de Psalmen van de ‘Dag van de Eersteling’ tot Pinksteren…

Bidden tijdens de Omertelling

… en meestappen in Gods plan door het verleden te herinneren, het heden te zien en de toekomst te verwachten.

De uittocht uit Egypte, begon voor de Israëlieten met het slachten en eten van het Pascha-Lam, waarna ze de slavernij achterlieten en op weg gingen naar de berg Sinaï, om in derde maand van hun woestijnreis, Gods Thora (wet, onderwijzing, onderricht) te ontvangen.

God vroeg Zijn volk om deze uittocht en de eerst gerstoogst in het beloofde land ieder jaar, als vastgezette tijden te herdenken - Lev.23:4-22 + Deut.16:9-12. Het was tegelijk een vooruitzien naar de Messias Die voor ieder die Hem gelooft; heiliging, redding, verlossing en aanneming als Gods kinderen mogelijk maakt. Jezus Christus, God Die Mens werd en als Ware Pascha leed, Zich liet slachten om onze overtredingen en als Eersteling onsterfelijk opstond uit de dood om onze rechtvaardigmaking.

Pascha is als het ware het fundament voor Pinksteren, een vastgezette tijd van God door telling (omertelling) aangeduid. Op de veertigste dag van de omertelling kwam de dag van Jezus terugkeer naar de hemelen, Zijn woonplaats. Op de vijftigste dag na Zijn opstanding is het Pinksteren. De dag dat God met Zijn volk Israël op de Sinaï een huwelijksverbond sloot en hen Zijn Thora (Zijn Woord) gaf. Op diezelfde dag gaf Jezus, meer dan 1.00 jaar later aan Israël, Zijn Heilige Geest en stelde door Zijn bloed het Nieuwe verbond in - Ex.19:1-6 + Hand.2. Wat een zegen want ieder Die God gelooft heeft deel aan Hem en Zijn belofte!

De omertelling als verbinding tussen Pascha en Pinksteren is een tijd van zelfonderzoek, verootmoediging, om ons oog te richten op God en Zijn plan.

Elke dag bidden vanuit een Psalm (of Psalm gedeelte) - elke dag Israël en Jeruzalem zegenen met Psalm 67.

Biddend van Jezus opstanding tot Pinksteren… uitziende naar Zijn wederkomst.

Download PDF