Beste,


 Wij nodigen u van harte uit voor een speciaal samenzijn onder leiding van Dan Lee, een gerespecteerde leraar en profeet verbonden aan het International House of Prayer in Kansas City. Dit bijzondere evenement zal plaatsvinden op 22 en 23 maart en wordt georganiseerd door Sofa&Zo, een initiatief dat staat voor gezamenlijk gebed en eenheid in verscheidenheid. 

Datum:           22 en 23 maart 

 

Locatie:          ’t Huis van Gebed, Sofa&Zo 

                        Hoofdstraat 41 

                        3941 Hechtel-Eksel 


Doelpubliek:   

Tijdens deze inspirerende dagen zullen we de gelegenheid hebben om samen te komen met leiders van verschillende kerken en verenigingen.  

 

Spreker: 

We zijn verheugd om onze spreker voor de leiderschapsconferentie voor te stellen - een man die België al 22 jaar met wijsheid en visie heeft gediend. Zijn leiderschapsreis is doordrenkt met strategisch denken, een diepe liefde voor de Heer en Zijn Koninkrijk, en een opmerkelijke gave om mensen te motiveren en te managen. 

 

Strategisch Denker met Diepe Wortels 

Onze spreker heeft zijn sporen verdiend als sterk Bijbels onderwijzer. Met twee decennia aan ervaring in verschillende kerken en landen heeft hij de kunst van het plannen en uitvoeren van effectieve strategieën geperfectioneerd, wat resulteert in blijvende impact en groei. Hij heeft verschillende boeken geschreven over gebed e.a. 

 

Motivator en Manager van Mensen 

Zijn vermogen om mensen te inspireren en te leiden is bewonderenswaardig. Hij heeft talloze leiders gevormd en gemotiveerd om hun volledige potentieel te bereiken. 

 

Diepe Liefde voor de Heer en Zijn Koninkrijk 

Wat onze spreker echt onderscheidt, is zijn onwankelbare liefde voor de Heer, zijn toewijding aan gebed en het bouwen van Zijn Koninkrijk. Zijn volharding en trouw zijn de drijvende kracht achter al zijn inspanningen en een bron van inspiratie. 

 

Een Profetische Stem 

Onze spreker heeft ook een sterk profetisch inzicht, waardoor hij in staat is om visionaire perspectieven te schetsen. Zijn woorden dragen een krachtige betekenis en bieden uitzicht en hoop  voor degenen die ze horen. 

 

Dit is uw kans om inzichten en wijsheid op te doen van een inspirerend leider met een uitzonderlijk levensverhaal. Mis het niet! We kijken ernaar uit om u te verwelkomen op de leiderschapsconferentie en samen te leren. 


Inhoud: 

 1. De roep tot volwassenheid - Ef. 4:11-16  

De roeping van de gelovige tot volwassenheid 

De roeping van de Kerk tot volwassenheid 

Enkele thema's: Overgave, uithoudingsvermogen, kwetsbaarheid, uitmuntendheid versus prestatie, controle versus toewijding 

 2. De gevaren van perfectionisme 

Het belang van genade voor jezelf en anderen 

Emotionele heelheid nastreven 

 3. Het aantrekken & beheren van Gods aanwezigheid en kracht 

 4. Gezonde autoriteit 

Grenzen 

Visie 

Delegeren 

Zelfbewustzijn 

Leiderschapsstijl 

Teambuilding  

En meer 

 5. Leiders en relaties 

Vriendschap versus functie 

Gezonde grenzen tussen mannen en vrouwen 

Authentieke Relaties 

Investeren in mentorschap en netwerken 

 6. Visie, missie, strategie & implementatie 

Doelen 

Hulpbronnen 

Timing 

Context  


Dagindeling: 

                            Vrijdag                Zaterdag 

9u00-9u30                                Koffie 

9u30-11u00                              Sessie 2 

11u00-11u30                             Pauze 

11u30-12u30                             Sessie 3 

12u30-14u00                             Broodjes & soep 

14u00-15u30                             Sessie 4 

15u30-16u00                             Pauze 

16u00-17u30                             Sessie 5 

17u30-19u00                             Broodjes & soep 

19u00-20u00    Aanbidding           Aanbidding 

20u00-22u00    Sessie 1              Sessie 6 


Inschrijven en kostprijs: 

 De kosten bedragen € 30,-  De inschrijving is geldig nadat het bedrag overgemaakt wordt. Gezinsleden die samen de conferentie volgen, betalen € 25,- p.p. Inschrijvingen vóór 21 januari ontvangen een korting. Zij betalen €25 ,- p.p. Meerdere gezinsleden betalen dan slechts €20,- p.p. 

 

Koffie, thee, versnaperingen, middag- en avondeten, zijn in de prijs inbegrepen, evenals het lesmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld.  
Deze uitnodiging is gericht aan leidinggevende binnen een kerk of vereniging!   

Dit is uw kans om inzichten en wijsheid op te doen van een inspirerend leider met een uitzonderlijk levensverhaal. Mis het niet! We kijken ernaar uit om u te verwelkomen op de leiderschapsconferentie en samen te leren. 

In Hem verbonden,

Inge Symons

Algemeen coördinator 

Sofa&Zo vzw

Inschrijven Inschrijven

UITNODIGING

voor leiders binnen  kerken en verenigingen