E V E N T

Gezien de Corona-maatregelen zal er dit jaar geen 24/7-gebedsweek doorgaan in de vorm van de vorige jaren.

Zodra er meer duidelijkheid is wat er tijdens de periode 24 juli - 31 juli toegelaten is, laten we weten of er een alternatieve, bescheiden 24/7-gebedsweek zal georganiseerd worden.