E V E N T

De kogel is door de kerk; er zal ook dit jaar een 24/7-gebedsweek doorgaan, maar dan in een afgeslankte versie en digitaal (via ZOOM en YOUTUBE)

We zijn nog volop bezig met het uitwerken van het programma, maar voorlopig ziet het er als volgt uit:

- ’s morgens van 9 uur tot 10 uur: “Geestelijk ontwaken”

- Van 10uur15 tot 11uur15: gebedsblok (iedere dag een wisselend thema)

- Van 19uur tot 19uur30: voorleesmoment voor de kinderen

- Van 20uur tot 21uur30: Heaven Come aanbiddingsavond.